Crònica Plenari 26 Juliol

Aquest darrer dimarts 27 de juliol va tindre lloc una sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Benigànim. El plenari va aprovar per unanimitat les dues mocions presentades pel Grup Municipal Compromís, una relacionada amb el reconeixement i suport al col·lectiu LGTB i altra de realització d’un procès de participació per a la selecció d’inversions.

A continuació us oferim el resum dels nostres posicionaments per punts i les preguntes que vam transmetre a l’equip de govern.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 31 de maig de 2016.

2. Nomenament de regina i president de les Festes Patronals de 2016.

En aquest punt, el nostre portaveu Joan Sanchis va felicitar a Sílvia i a Erik per la seua elecció com a regina i president de les festes i va aprofitar per desitjar a tots els festers i festeres d’aquest any que gaudisquen de les festes.

3. Modificació de crèdits Nº15.

En aquest punt, l’equip de govern proposava transferir crèdit pressupostàri d’unes partides a altres. Específicament, es proposava, entre d’altres, eliminar la partida “d’Inversions Generadores d’Ocupació”, una partida on en el debat sobre l’aprovació del pressupost l’equip de govern del PSOE havia assumit un compromís d’implementar mecanismes de participació ciutadana. Les partides que s’incrementaven eren fonamentalment la Fira de Comerç (les despeses de la qual ja ascendeixen a més de 25.000€) i altres relacionades amb el manteniment d’instal·lacions. Tenint en compte aquesta proposta, des del Grup Municipal Compromís vam fer una valoració negativa ja que s’eliminava una partida estratègica per a nosaltres com era la destinada a participació ciutadana. En paraules del nostre portaveu, l’equip de govern s’havia desdit completament en pocs mesos desprès de l’aprovació del pressupost d’un compromís públic que havia adquirit.

4. Modificació de crèdits Nº16.

En aquest cas, l’equip de govern proposava una nova modificació pressupostària orientada a dotar de crèdit determinades partides per a fer possible l’adaptació d’un aula al CEIP Beata Inés per a iniciar la implantació preliminar d’un grup escolar de 2 a 3 anys, una nova mesura pilot implementada per la Conselleria d’Educació i liderada pel Conseller Vicent Marzà. Ací la proposta deduia recursos de partides de poca rellevància i amb cap tipus de valor estratègic per tant hi vam votar a favor d’aquesta modificació.

5. Aprovació modificació Pla Econòmic-Financer 2016-2017.

Aquest punt proposava senzillament una modificació tècnica a les dades de liquidació pressupostària que s’havien aprovat al Pla Econòmic-Financer feia tot justs uns mesos. En tractar-se d’una qüestió merament tècnica votàrem a favor d’aquesta proposta.

6. Determinació de la data i denominació de les dues festes locals per a l’any 2017.

Es va aprovar la proposta de determinar dies festius locals el 21 de gener (Festa de la Beata Inés) i el 28 d’agost (dilluns, Festes Patronals).

7. Aprovació de conveni amb Diputació per a eina “Inclusite” per a accessibilitat de la web.

Aquest punt proposava la subscripció d’un conveni amb la Diputació de València per implementar l’eina Inclusite a la web municipal. Aquesta és una eina dirigida a garantir l’accessibilitat de persones amb diversitat funcional al portal municipal. El nostre regidor, Joan Sanchis, va manifestar el nostre suport a la proposta al mateix temps que va demanar que es millore la qualitat general del portal web amb que ara mateix compta l’Ajuntament.

8. Resolució contracte gestió del servei de ludoteca.

La persona adjudicataria havia demanat la resolució del contracte del servei de ludoteca municipal. Donat que es tractava d’una qüestió procedimental vam donar el nostre recolzament.

9. Aprovació text refòs de la modificació Nº7 del PGOU, informe ambiental.

En aquest punt es proposava l’aprovació d’una modificació refosa al Pla General d’Ordenació Urbana, fonamentalment dirigida a permetre usos d’instal·lacions agrícoles en determinades parts del municipi. Es requeria l’elaboració d’un informe ambiental que ha estat inclòs en aquesta modificació. El nostre representant hi va votar a favor.

10. Desestimació increment tarifes SEASA (aigua).

Aquest punt proposava rebujtar la proposta d’increment de les tarifes del servei d’aigua realitzada per part de SEASA, l’empresa adjudicataria del servei. El nostre portaveu va manifestar el recolzament a la proposta ja que compartíem el criteri dels tècnics de l’Ajuntament que argumentaven que no hi havia motius reals que justificaren aquesta sol·licitud.

11. Moció Grup Compromís sobre el Dia de l’Orgull Lèsbic, Gai, Transexual i Bisexual.

En aquest punt el nostre regidor, Joan Sanchis, va proposar l’adoptació d’una declaració institucional en recolzament del col·lectiu LGTB i per iniciar accions de sensibilització i pel respecte de la diversitat. Els grups del PSOE i del PP van manifestar el seu suport a la moció, sent aquesta aprovada per unanimitat. Podeu descarregar ací la moció.

12. Moció Grup Compromis per a la realització d’un procès de participació per a la selecció d’inversions dels PPOS 2017.

La participació ciutadana està sent una de les nostres reivindicacions claus des que entràrem a formar part de la corporació municipal. En aquest cas, i desprès de les demandes d’una proposta concreta, presentàvem una moció que proposava la realització d’un procès de participació amb els diners provinents d’una partida plenament assegurada i de quantia coneguda com és la dels Plans Provincials d’Obres i Serveis de la Diputació de València. De nou, el grup del PSOE va tornar a manifestar el seu escepticisme davant les nostres propostes de participació. El portaveu Cristobal Barceló va defensar la seua particular visió de la participació ciutadana, una visió que es redueix a tenir l’Ajuntament obert als veins, als plenaris, al diàleg i a les suggerències. Aquesta visió passiva, no obstant, oblida una dimensió fonamental com és la capacitat de decisió. No tan sols cal poder participar més enllà d’una vegada cada quatre anys sinó que a més cal que els veïns i veïnes tinguen poder per a prendre decisions com la selecció d’inversions. Tot i les reticències, fet que ha estat constant en els posicionaments de l’equip de govern del PSOE sobre aquest tema, el portaveu va manifestar el seu suport a la proposta, encara que va matitzar algunes qüestions que fan dubtar de la seua voluntat d’aplicació. Finalment, la moció va estar aprovada per unanimitat, també amb els vots favorables del grup del Partit Popular. Podeu descarregar ací la moció.

Preguntes, Control i Fiscalització

En aquest punt vam formular diferents preguntes i propostes:

  • Vam preguntar si l’equip de govern està realitzant algun tipus de seguiment dels canvis en direccions de carrers i nous aparcaments.
  • Vam preguntar perquè la brigada d’obres municipals no respecta l’horari de treball regulat per la llei del soroll de la Generalitat, començant els seus treballs abans de les 8h amb les molèsties que això suposa per a alguns veïns i veïnes.
  • Vam preguntar sobre els problemes que hi han hagut amb els contenidors subterranis del fem de la Plaça Rei en Jaume, proposant també el replantejament d’aquest espai recuperant bancs i arbres per a que els veïns i veïnes puguen comptar amb aquest espai públic de trobada.
  • Vam preguntar si s’havia fet o es pensa fer una avaluació dels costos i beneficis derivats de la realització de la Fira del Comerç amb l’objectiu de millorar i adaptar aquest esdeveniments a les necessitats existents.
  • Vam plantejar una reflexió al voltant dels horaris establerts per al tancament de bars i pubs durant el període de les Festes Patronals. Aquests es veuen obligats a tancar a les 4h mentre que les orquestres poden continuar fent soroll fins a ben entrada la matinada.

 

Arxivat en: General, Plens

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *